اجاره هیتر گازی انرژی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

اجاره هیتر گازی انرژی کوره های هوای گرم گازوئیل سوز انرژی با راندمان بالای 80% فوق جهت گرمايش سالنها، کارخانه ها و مرغداری ها با امکان راه اندازی در داخل يا خارج سالن و همراه با کنترل دما قابل استفاده مي باشند.

برای تعیین ظرفیت هیترمورد نیاز، درسالنهای تولید، سوله ها ، کارخانجات ، مرغداری ها و .. به ازاء هر متر مکعب از فضای محل  تقریبا معادل 40 کیلوکالری ظرفیت گرمایش (در هر ساعت) در نظر گرفته می شود.