اجاره بخاری فن دار گازی انرژی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورت انتخاب درست بادقت به گردش هوای سالن و جابجایی درست دمای فضا سریع به مقدار تنظيم شده خواهد رسید . طراحی این محصول از لحاظ زیبایی و شکل ظاهر ، می تواند همگونی بسيار مناسب با دکورجایی که استفاده میشود میتواند داشته باشد .در طراحی و توليد هيتر گازی٦٢٠ سعی شده تمامی الزامات فنی ، کيفی و ظاهری که در محصول نام آشنای انرژی وجود داشت رعایت شود . این هيتر گازی در مقایسه با مدل های قدیمی تر دارای ظرفيت کمتری می باشد که برای استفاده در فضاهای کوچکتر خوب می باشد. هيتر گازی ٦٢٠ که از نوع فن دار با مشعل اتمسفریک می باشد برای گرمایش فضاهای تجاری مانند : فروشگاه ، مراکز خرید ، نمایشگاه ، حسينيه و مساجد ، کارگاه های آموزشی ، کتابخانه ، سالن غذاخوری ، سالن انتظار درمانگاه و بيمارستان می تواند استفاده شود

We thank them wholeheartedly for their contribution.


Pieces of wood, love, knowledge and 299 hours of work, condensed in a 3 minute film.

  • Directed & VFX - Spiros Rasidakis, Dimitris Ladopoulos
  • Director of photography - Nikos Mexis
  • Editing - Yiannis Kostavaras
  • Sound design - Nikos Tsines
  • Guitarist & composer - Edsart Udo De Haes edsartudodehaes.nl
  • Guitar maker - Vassilis Lazarides lazaridesguitars.com
  • Software - After Effects, FilmConvert